Index

Om Footech

Footech er stedet, hvor jeg udvikler mine egne ideer. Kontakt mig for mere information om projekterne.

Min interesse ligger primært i anvendelse af sprogteknologi, kunstig intelligens og maskinlæring (machine learning) til løsning af praktiske problemer. Især inden for områderne data mining, knowledge management, information retrieval, brugerfladedesign og støtteprogrammer til handicappede. Dertil kommer en stor interesse for metoder og processer til udvikling af software af høj kvalitet.

Firmaer kan udnytte min brede erfaring opsamlet hos forskellige firmaer siden 1995.

View Mikkel Frimer-Rasmussen's profile on LinkedIn

Projekter

Automatisk sproggenkender
Analyserer en tekst for at finde ud af hvilket sprog den er skrevet på. Fungerer på 11 europæiske sprog.

Stavekontrol
En dansk stavekontrol udviklet specielt til voksne ordblinde.

Billedanalyse
Sammenligner og sorterer billeder efter indhold.

Aktieanalyse
Analyserer danske aktier, selvoptimerende køb/salg signaler.