Index

Stavekontrol for voksne ordblinde

Jeg har under min specialskrivning udviklet en stavekontrol som er specielt velegnet til voksne ordblinde. Stavekontrollen er bedre til at komme med præcise bud på det korrekte ord end andre mere kendte stavekontroller. Min stavekontrol er baseret på mit speciale i datalingvistik hvor jeg undersøgte danske voksne ordblindes stavefejl.
Se eksempler på stavekontrollens bud på ordblindes fejlstavninger. Hvis du er interesseret i at høre mere om stavekontrollen, så er du meget velkommen til at kontakte mig.
Der er ikke tale om et kommercielt produkt der kan købes.

Liste over nyttig litteratur om ordblindes stavefejl

Specialeresume

Danmark har ifølge lavt satte estimater mindst 100.000-200.000 dyslektikere. Da der bliver stillet højere og højere krav til hele befolkningens læse- og skriveevner, og der ikke er nogen gode værktøjer i form af computerprogrammer der kan hjælpe dyslektikere med at stave bedre, risikerer vi (Danmark) at tabe en stor mængde mennesker på gulvet. Problemet er ikke mindre i andre lande. Det er derfor interessant at forsøge at lave et godt staveværktøj specielt rettet mod dyslektikere.

Ud fra en undersøgelse af dyslektikeres stavefejl og beskrivelse af nuværende computerprogrammer der kan hjælpe med stavning, opstilles en række krav til en stavekontrol. En god stavekontrol skal:

For at prøve at komme med et bud på en løsning er der designet en stavekontrol som tager hensyn til og højde for dyslektikeres stavefejl.

Implementationen er baseret på viden om den danske ortografi, dyslektikeres stavefejl og andre nuværende staveprogrammer. Prototypen giver ganske fornuftige resultater: kun én fejl ud af 200 kan programmet ikke komme med det korrekte forslag til.

English resume: I have developed a spell checker (a spelling correction program) based on my master thesis research (in computational linguistics). The spell checker is specifically targeted towards adult dyslexics and is very accurate in its suggestions.
If you would like to see more examples of the capabilities of the spell checker please contact me.

Useful litterature about dyslexics spelling errors